Naujienos ir akcijos...

 

2017-05-01

Kviečiame atidaryti moto sezoną 2016.05.01. !!!

Jūsų laukia dovanos ir suvenyrai !!!

Nedelskite !!!

 

 

 

2017-05-01

SUPER pigus pasivažinėjimas motoroleriu

Kviečiame visus nuo 2017.05.01d iki 2017.05.15d pasivažinėti motoroleriais už YPATINGĄ KAINĄ. Pirma pasivažinėjimo valanda su nauju gražiu motoroleriu kainuoja tik 3eur., sekančios valandos po 2eur. Nedelskite !!!

 

 

2017-05-01

Užsisakius motorolerį prieš 2-5d savaitei ir daugiau taikoma NET 20% NUOLAIDA !!!

Kviečiame nedelsti ir išbandyti malonumus su MOTOPRAMOGOMIS !!!

 

 

 

ILGALAIKIAI NUOMAI TAIKOME YPATINGAS NUOLAIDAS !!!

Nuomos sutartis

 

 

 

 
 
Motorolerio nuomos sutartis Nr.:.......................
Data: 2017-___-____
Pagal šią sutartį Nuomotojas nuomoja motorolerį Nuomininkui. Nuomininkas sutinka laikytis motorolerio naudojimosi taisyklių bei įsipareigojimų, išdėstytų šioje sutartyje patvirtindamas tai savo parašu.
1. Motorolerio priėmimas ir grąžinimas.
1.1. Nuomininkas parašu patvirtina, kad gavo motorolerį tvarkingą ir geros techninės būklės su visais papildomais priedais, įskaitant ir motorolerio dokumentus.
1.2. Nuomininkas motorolerį privalo grąžinti tokios techninės būklės ir komplektacijos, kokios buvo išnuomotas.
1.3. Motoroleris paimamas ir grąžinamas sutartu laiku pagal sutartį.
1.4. Nuomojamas motoroleris turi būti paimtas iš ...........................................................................................ir pristatytas į ................................................................................arba į kitą sutartą vietą. Užsisakius motorolerį į kitą konkrečią vietą, mokama už pristatymą papildomai pagal sutartį.
1.5. Motoroleris išnuomojamas su pilnu kuro baku. Nuomininkas grąžina motorolerį taip pat su pilnu kuro baku. Priešingu atveju Nuomininkas turi sumokėti po 1,50eur. už litrą kuro.
1.6. Jei Nuomininkas nevykdo sutartyje nurodytų nuomos sąlygų arba kai numatoma, kad Nuomininkas negalės įvykdyti savo pareigų, Nuomotojas turi teisę atsiimti motorolerį anksčiau numatyto laiko arba kreiptis į policiją ir paskelbti motorolerio paiešką.
1.7. Dėl nuomos pratęsimo reikia tartis su Nuomotoju ir gauti jo patvirtinimą.
1.8. Jei Nuomininkas negrąžina motorolerio 24 valandų laikotarpyje nuo sutartyje nurodyto termino pabaigos, o taip pat raštiškai apie tai neinformuoja Nuomotojo, Nuomotojas kreipiasi į policiją dėl motorolerio vagystės.
2. Motorolerio naudojimas.
2.1. Nuomininkas privalo pateikti - galiojantį B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
2.2. Nuomininkas turi būti ne jaunesnis kaip 21 metų.
2.3. Motorolerį gali vairuoti tik sutartyje minimi asmenys, o jei nuomoja įmonė - jos etatinis darbuotojas turintis teisę vairuoti įmonės automobilius ir įgaliojimą vairuoti transporto priemonę. Už galimą vairuotojo kaltę atsako nuomininkas/įmonė.
2.4. Minimalus nuomos terminas – 2 valandos.
2.5. Nuomininkas privalo imtis visų saugos priemonių net ir trumpam laikui palikdamas motorolerį.
2.6. Nakties metu nuomininkui rekomenduojama imtis visų priemonių, kad motoroleris būtų apsaugotas nuo vagysčių ir avarijų.
2.7. Nuomininkas privalo saugoti motorolerio dokumentus ir raktus nuo trečiųjų asmenų.
2.8. Motorolerį draudžiama naudoti:
- prekių pervežimui nusižengiant muitinės įstatymams ar kitoms įstatyminėms normoms;
- nusikalstamiems veiksmams;
- jeigu nuomininkas yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų ar kitokių stipraus poveikio
medikamentų, kurie daro poveikį žmogaus reakcijai;
- sportiniuose ar eismo renginiuose, kuriuose nesilaikoma saugaus eismo taisyklių;
- vežti vertingus daiktus ar dokumentus be nuosavybę patvirtinančio dokumento;
- vežti degius skysčius bei medžiagas, sprogmenis, narkotines medžiagas ar kitus daiktus, kurių laikymą
bei vartojimą draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai.
2.9. Nuomininkas ar vairuotojas privalo laikytis saugaus eismo taisyklių ir nuomos sutarties sąlygų.
2.10. Kiekvieną kartą pildamas kurą Nuomininkas privalo kontroliuoti tepalų, vandens ir oro slėgį padangose.
2.11. Sugedus motoroleriui, remontas turi būti atliekamas tik Nuomotojo rekomenduotame servise.
3. Vagystė, avarija, kiti motorolerio sugadinimai.
3.1. Įvykus autoavarijai, gaisrui, pastebėjus trečiųjų asmenų padarytą žalą motoroleriui, vagystės atveju – Nuomininkas privalo kuo skubiau apie įvykį pranešti Nuomotojui, policijai, gaisrinei, draudimo įstaigai ar kitoms oficialioms instancijoms. Reikalauti, kad įvykis būtu tiriamas policijoje.
3.2. Policijos dokumentai, transportavimo įmonių pažymos – yra pagrindas išmokėti draudimą bei apkaltinti trečiuosius asmenis dėl žalos padarymo.
3.3. Įrodymų objektai (daiktai, pėdsakai, liudininkų parodymai) turi būti saugomi, įvykio dalyvių pavardės ir adresai užrašomi.
3.4. Nuomininkui draudžiama pasirašyti bet kokius dokumentus, kaltinančius Nuomotoją, dėl padarytos žalos nuostolių atlyginimo.
3.5. Nuomininkas ar kitas įgaliotas vairuotojas privalo imtis priemonių, kad apsaugotų Nuomotojo interesus jeigu nuomos laikotarpiu įvyksta avarija. Nuomininkas privalo:
- nedelsiant gelbėti transporto priemonę, apsaugoti ją nuo tolesnio gedimo ir pašalinti priežastis galinčias padidinti nuostolius;
- nedelsiant apie draudiminį įvykį pranešti policijai ir gauti policijos pranešimą apie įvykį;
- nedelsiant informuoti apie įvykį Nuomotoją tel.: 8-678-51607;
Pastaba: Pranešime būtina nurodyti kur yra sugadinta transporto priemonė, kam ir kada pranešta apie įvykį, ar žinomas kaltininkas, jo vardas, pavardė, adresas, telefonas.
3.6. Nuomotojas neatsako už nuostolius arba žalą padarytą paliktai motorolerio daiktadėžėje Nuomininko nuosavybei.
4. Motorolerio draudimas.
4.1. Motoroleris apdraustas civilinės atsakomybės draudimu.
5. Apmokėjimo sąlygos.
5.1. Nuomos kaina mokama eurais, po to perduodamas motoroleris.
5.2. Į nuomos kainą įeina: transporto priemonės nuomos mokestis, draudimas, techninis aptarnavimas.
5.3. Nuomininkas yra asmeniškai įsipareigojęs sumokėti Nuomotojui pareikalavus:
- nuomos sumą paskaičiuotą pagal nuomos įkainius;
- sumą, nurodytą sutartyje, jei Nuomininkas grąžina motorolerį Nuomotojui ne pilnu kuro baku;
- sumą už papildomus patarnavimus;
- sumą, kuri kompensuotų padarytus nuostolius.
- sumą, kuri yra priskaičiuojama už pavėluotą motorolerio grąžinimą.
6. Nuomininko atsakomybė
6.1. Nuomininkas yra visiškai atsakingas Nuomotojui už motorolerio tyčinį arba neapdairumo pasekoje įvykusį gedimą, avariją dėl Nuomininko kaltės, motorolerio vagystę, ar kitokį jo praradimą ir kitų nuostolių atlyginimą, išskyrus atvejus kai eismo įvykis įvyko ne dėl Nuomininko kaltės ir nuostolius padengia
draudimo kompanija.
6.2. Nuomininkas prisiima atsakomybę, jei įvysta motorolerio gedimas dėl jo kaltės.
6.3. Nuomininkas atsako už motoroleriui padarytą žalą, jei jis pažeidė transporto priemonės eksploatavimo taisykles ar:
- naudojo techniškai netvarkingą transporto priemonę;
- pažeidė lengvai užsidegančių ir sprogstančių medžiagų vežimo ir saugojimo, priešgaisrines saugumo taisykles;
- transporto priemonę vairavo asmuo, neturintis teis÷s vairuoti, ar buvo apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų;
- padarė avariją ir pabėgo iš įvykio vietos;
- jeigu transporto priemonė buvo naudojama nusikalstamiems veiksmams vykdyti.
6.4. Jeigu apie eismo įvykį ar motorolerio sugadinimą Nuomininkas nepranešė policijai ir negavo policijos pranešimo, nepranešė Nuomotojui, Nuomininkas privalo apmokėti motorolerio remonto išlaidas. Taip pat apmokėti nuostolius padarytus nuomojamam motoroleriui tuo atveju, jei draudimas negalioja ar draudimas neapmoka padarytų nuostolių.
6.5. Nuomininkas turi laikytis galiojančių eismo taisyklių ir privalo sumokėti baudas ar išlaidas susijusias su eismo taisyklių pažeidimais.
6.6. Jeigu motoroleris sugedo ne dėl Nuomotojo kaltės, Nuomininkas įsipareigoja nedelsiant pranešti apie tai Nuomotojui.
7. Nuomotojo atsakomybė
7.1. Nuomotojas neatsako už Nuomininko nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl to, kad negalėjo pasinaudoti nuomojamu motoroleriu pastarojo gedimo atveju, įvykus nelaimingam atsitikimui ir panašiai. Taip pat dėl pavėluoto motorolerio grąžinimo. Tačiau Nuomotojas tokiu atveju, atsižvelgiant į galimybes, privalo skubiai suremontuoti motorolerį arba pasiūlyti išsinuomoti kitą motorolerį.
7.2. Nuomotojas neatsako už nuomininko sveikatos būklę.
7.3. Nuomotojas neatsako už nuostolius, padarytus tretiesiems asmenims, dėl vairuotojo Nuomininko kaltės.
 
KAINININKAS
 
8.       Nuomos įkainiai:
8.1.    Iki 2h. – 9eur/val;
8.2     Papildoma valanda – 2eur;
8.3     Diena (8-18val) - 14eur;
8.4     Parai - 18eur;
8.5     Savaitė - 65eur;
8.6     2-iems savaitėms - 125eur;
8.7     3-ims savaitėms - 150eur;
8.8     Mėnesiui - 180eur;
9.       Priedų sulaužymo įkainiai:
9.1.    Šalmo praradimas – 100eur;
9.2.    Šalmo stiklo (jei yra) sulaužymas – 45eur;
9.3.    Šalmo subraižymai vertinimi nuo – 6eur;
9.4.    Saugojimo grandinės ar jos rakto praradimas, sulaužymas – 15eur;
9.5.    Dokumentų praradimas – nuo 100eur;
9.6.    Motorolerio raktelių praradimas – 60eur;
9,7     Motorolerio signalizacijos pultelio sulaužymas ar praradimas - 75eur;
10.     Motorolerio sulaužymo įkainiai:
10.1.  Suskaldytas žibintas – nuo 30 iki 60 eur;
10.2.  Posūkių sulaužymas – nuo 10 iki 30 eur;
10.3.  Pažeistas spidometras – nuo 30 iki 60 eur;
10.4.  Sugadanti veidrodėliai – 15 eur;
10.5.  Pažeistos rankenos, stabdžių rankenėlės – 15eur;
10.6.  Pažeistos padangos – 60 eur;
10.7.  Sugadintos, pažeistos motorolerio išorinės plastmasės – nuo 30 iki 150eur;
10.8.  Daiktažės sulaužymas – 40eur;
10.9.  Pažeista sėdynė – nuo 15 iki 20eur;
10.10.Daiktadėžės po sėdyne, jos užrakto pažeidimas – 15eur;
10.11.Pastatymo kojelės sugadinimas – 15eur;
11.     Motorolerio sulaužymas nepataisomai ar praradimas – 1000eur;
12.     Nepaminėtų detalių sugadinimas įkainojamas, padengiant remonto išlaidas;
 

 

 

www.motopramogos.lt

 

Tel.: 8-678-51607